Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

1506 5314 420
Reposted fromheartsperm heartsperm viabeinthe beinthe
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viadygoty dygoty
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

July 03 2015

8046 71a5 420
Reposted fromfor-witches for-witches viastonerr stonerr
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaumierajstad umierajstad
1919 3b8c 420
Reposted fromnazarena nazarena viafelicka felicka

July 02 2015

7120 f95c 420
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viatrawkaaa trawkaaa

June 30 2015

1083 a536 420
w nagrodę za zdaną sesję ✿
Reposted bymaaliEdgimbodct57
4938 0966 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyzone myzone

June 29 2015

6657 ebe7 420
Reposted fromlittlefool littlefool

June 26 2015

5612 8eca 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasoeasy soeasy
9996 2605 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaphilomath philomath

June 25 2015

Fuckingsvogue | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viasoulforme soulforme

June 24 2015

June 22 2015

9242 8b2b 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...